Όροι χρήσης

Χρήση αυτού του ιστότοπου

Αυτός ο ιστότοπος ελέγχεται και λειτουργεί από την HRA Pharma, της οποίας τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στη διεύθυνση 15, rue Béranger, 75003 PARIS, Γαλλία (τηλέφωνο: + 33 (0) 1 40 33 11 30). Η πρόσβαση και η χρήση αυτού του ιστότοπου υπόκεινται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και σε όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Με την πρόσβαση και τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε, χωρίς περιορισμό ή επιφύλαξη, αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.

Η HRA Pharma διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις από καιρό σε καιρό χωρίς προειδοποίηση, όπως το κρίνει απαραίτητο. Ως εκ τούτου, συνιστάται να τα ελέγχετε τακτικά.

Αυτός ο ιστότοπος είναι διαθέσιμος στο κοινό.

Αυτός ο ιστότοπος δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως πηγή ιατρικής συμβουλής ή γνώμης. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται οτιδήποτε παρέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο για τη δημιουργία ιατρικής διάγνωσης, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη συμβουλή ειδικευμένου γιατρού.

 

Περιεχόμενο και Ευθύνη

Αυτός ο ιστότοπος έχει δημιουργηθεί για να παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με φουσκάλες, έρπη, καλαμπόκι, κάλιο, ραγισμένο τακούνι, τον τρόπο αντιμετώπισης και πρόληψης αυτών των πληγών, καθώς και συγκεκριμένες πληροφορίες για τα πλεονεκτήματα των προϊόντων Compeed. Έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τις αρχές των διεθνών κανονισμών

Συμφωνείτε ότι η πρόσβαση και η χρήση αυτού του ιστότοπου και του περιεχομένου του γίνεται με δική σας ευθύνη. Η HRA Pharma και οποιοδήποτε μέρος που εμπλέκεται στη δημιουργία, την παραγωγή ή την παράδοση αυτού του ιστότοπου αποκλείει ρητά:
· Όλοι οι όροι, οι εγγυήσεις και άλλοι όροι που θα μπορούσαν διαφορετικά να υπονοούνται από το νόμο, το κοινό δίκαιο ή το δίκαιο της δικαιοσύνης.
· Οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε από οποιονδήποτε χρήστη που προκύπτει από την πρόσβαση, τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτού του ιστότοπου, ή τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις στο περιεχόμενό του.

Η HRA Pharma δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προκαλείται από επίθεση διανεμημένης άρνησης υπηρεσίας, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας, τα προγράμματα υπολογιστών, τα δεδομένα ή άλλο ιδιόκτητο υλικό λόγω της χρήσης του ήχου, του βίντεο, δεδομένα ή κείμενο στον ιστότοπο ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή του ιστότοπου.

 

Εγγραφή και Απόρρητο

Η HRA Pharma σέβεται το απόρρητο των εγγεγραμμένων χρηστών του ιστότοπού της και οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέξουν στο
Πολιτική απορρήτου για αποκαλύψεις που σχετίζονται με τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών.

 

Εμπορικά σήματα και λογότυπα

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με κανέναν τρόπο τα εμπορικά σήματα και τα λογότυπα που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο.

 

Πνευματική ιδιοκτησία

Η HRA Pharma είναι ο κάτοχος ή κάτοχος άδειας όλων των πνευματικών δικαιωμάτων στον ιστότοπο. Όλα αυτά τα δικαιώματα διατηρούνται. Μπορείτε να κατεβάσετε και να διατηρήσετε στον δίσκο σας ή σε έντυπη μορφή ένα ενιαίο αντίγραφο υλικού που δημοσιεύεται σε αυτόν τον ιστότοπο μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αφαιρείτε τυχόν σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλες ειδοποιήσεις ιδιοκτησίας. Δεν μπορείτε με άλλο τρόπο να αντιγράψετε, να διανείμετε, να εμφανίσετε, να κατεβάσετε, να τροποποιήσετε, να αναδημοσιεύσετε, να μεταδώσετε ή να χρησιμοποιήσετε ολόκληρο ή μέρος οποιουδήποτε υλικού χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της HRA Pharma. Δεν επιτρέπεται να αντικατοπτρίζετε σε άλλο διακομιστή ιστού ολόκληρο ή μέρος οποιουδήποτε υλικού που δημοσιεύεται από την HRA Pharma σε αυτόν τον ιστότοπο και δεν μπορείτε να αντιγράψετε οποιοδήποτε από τα γραφικά που περιέχονται σε οποιοδήποτε υλικό που δημοσιεύεται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Τίποτα που περιέχεται στο παρόν δεν θα ερμηνευθεί ότι παρέχει σιωπηρά, estoppels ή άλλως οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα βάσει οποιουδήποτε διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή εμπορικού σήματος της HRA Pharma ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους. Με εξαίρεση τα όσα αναφέρονται ρητά παραπάνω, τίποτα που περιέχεται στο παρόν δεν θα ερμηνεύεται ότι παρέχει άδεια ή δικαίωμα σε οποιοδήποτε έργο πνευματικών δικαιωμάτων του οποίου η HRA Pharma είναι ο κάτοχος ή ο κάτοχος της άδειας.

 

Επιφύλαξη Δικαιωμάτων

Η HRA Pharma διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διαγράψει υλικό από αυτόν τον ιστότοπο ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

 

Εφαρμόσιμοι Νόμοι

Οι γαλλικοί νόμοι διέπουν τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και την ερμηνεία τους και τα γαλλικά δικαστήρια έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που προκύπτει από ή σε σχέση με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.

 

Διάφορα

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων κριθεί παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη, τότε η διάταξη αυτή μπορεί να διαχωριστεί χωρίς να επηρεάζεται η εγκυρότητα, η νομιμότητα ή η εκτελεστότητα όλων των υπόλοιπων διατάξεων. Εκτός από όσα προβλέπονται ρητά, αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και της HRA Pharma σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου και του περιεχομένου.